Babysang

Babysang er et gratis tilbud til deg som er hjemme med baby. Vi synger og beveger oss til både kjente og nye sanger og regler. Dette er supert for å styrke samspillet mellom foreldre og barn, samtidig som det bidrar til at barnet også utvikler seg motorisk, sosialt og emosjonelt. 

Etter babysangen er det gratis lunsj for alle.

Vi møtes ca annenhver onsdag kl 12:00 på Arena Knapstad og på Tomter menighetssenter, ti ganger per semester.

For oppdatert informasjon følg Babysang Tomter og Knapstad på Facebook: Babysang Tomter og Knapstad | Facebook

Babysangen ledes av Anja Rio, menighetspedagog i Den norske kirke i Hobøl og Tomter

Powered by Cornerstone