Knapstad syforening

Vi er 7-8 damer som samles 2. tirsdag i måneden fra kl 12 - 13.30 i  hjemmene våre.
Program: Starter med lunch, en god prat, sang, andakt fra P 7, bønn, kollekt og misjonsglimt. 

Powered by Cornerstone